College or university essay about universal terrorism. An extensive description in the significant globally structures and examples in terrorism over the recently available 14 ages

College or university essay about universal terrorism. An extensive description in the significant globally structures and examples in terrorism over the recently available 14 ages It is the next discharge of Terrorism in World wide Directory (GTI) record that gives a comprehensive describe for this vital world-wide structures and cases

La presentació de «Lo tres nou», un acte rodó

Dilluns 4 de maig vam presentar Lo tres de nou: Quadret de costums de Valls de Raimon Casas Pedrerol al nostre local social. L’obra parla de castells, però també conté un missatge progressista “amablement” anticasteller. Una vintena d’assistents van gaudir del poema que l’Isaac Ballester va llegir, acompanyat per la gralla