Fes-te un selfie amb els Gausacs

cartell selfie

 

Els Castellers de Sant Cugat organitzem un concurs fotogràfic de selfies (autofotos) per fomentar l’activitat castellera a Sant Cugat.

Es farà d’acord amb les bases següents:

BASES

Objecte

 • El concurs consisteix en la publicació de fotografies d’una persona o més juntament amb un integrant o més dels Castellers de Sant Cugat en format selfie (autofoto) i amb l’etiqueta #selfiegausac.
 • El concurs tindrà lloc durant els assajos especials i les actuacions de la XIX Diada dels Castellers de Sant Cugat.
 • Les imatges hauran de ser publicades abans del 16 de novembre a les 23.59 hores. No s’admetrà cap participació passat aquest termini.
 • Els guanyadors es comunicaran el dia 20 de novembre al web de la colla i al seu compte d’Instagram.

Com participar-hi

 • Cal tenir un compte d’Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa.
 • Les persones menors de 18 anys, han de tenir el consentiment dels seus pares o tutors legals per participar en el concurs.
 • Els participants hauran de fer una fotografia d’una persona o més amb un integrant o més dels Castellers de Sant Cugat en format selfie (autofoto), posar-hi un títol, etiquetar-la com a #selfiegausac fent una menció al compte @gausacs, i publicar-la a la xarxa Instagram mitjançant els seus usuaris.
 • No hi haurà limitació del nombre de fotografies publicades per concursant. Totes les fotografies rebudes seran valorades i podran optar a premi.
 • El comitè organitzador podrà rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge d’alguna entitat o persona, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 • Els participants autoritzen a Castellers de Sant Cugat a fer ús i difusió de les imatges que presentin al concurs. Les dades dels usuaris es tractaran d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i s’utilitzaran només per a finalitats específiques.

Premis

Hi ha dues categories: “més likes” (més m’agrada) i les més originals, escollides pel jurat.

Cada categoria tindrà dos premis:

 • Primer premi: dessuadora de la colla i un sopar al restaurant La Bolera de Sant Cugat per a dues persones (només de dilluns a dijous).
 • Segon premi: samarreta de la colla a escollir i sopar per dues persones al sopar de gala de la colla.

No es poden guanyar dues categories. La categoria que prevaldrà serà la de més likes (més m’agrada).

Les fotografies seran valorades per un jurat entès en el món casteller. Si alguna de les tres fotografies guanyadores no compleix els requisits que s’exigeixen a les bases, passarà a ser guanyadora automàticament la imatge de reserva següent.

El jurat està format per:

 • Cristina Jiménez, presidenta dels Castellers de Sant Cugat
 • Alan Fusté, cap de l’Àrea de Comunicació dels Castellers de Sant Cugat
 • Helena Serrahima, dinamitzadora de la xarxa Instagram dels Castellers de Sant Cugat

Els guanyadors es publicaran a la pàgina web de la colla: http://www.castellersdesantcugat.cat i a la xarxa social Instagram.

El concurs tindrà dues categories. Una categoria on es premiarà la fotografia amb més “m’agrada” i una altra on es premiarà la fotografia més original.

Els guanyadors han d’acceptar el premi en la seva totalitat. Tindran tres dies naturals des de la publicació dels guanyadors per posar-se en contacte amb l’organització i comunicar-ne l’acceptació. Si després d’aquest període, o bé per causes justificades, els guanyadors no accepten el premi, es contactarà amb els suplents, en l’ordre que hagin estat seleccionats, i se’ls oferirà el premi per motius de renúncia. La renúncia no permet que el guanyador pugui cedir el premi a una tercera persona.

L’organització demanarà als guanyadors que s’acreditin amb un document d’identificació personal i fotocòpia (DNI, passaport o targeta de residència en vigor) al lloc establert per al lliurament de premis, on hauran d’emplenar un formulari d’acceptació i acreditar que són els titulars del compte d’Instagram des del qual es va publicar la imatge premiada. Sense aquests tràmits previs, el premi no es podrà entregar. Les decisions preses pel jurat seran inapel·lables.

selfie

Propietat intel·lectual

Els participants cedeixen expressament a Castellers de Sant Cugat, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal –és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d’autor i per tot l’àmbit territorial universal– els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació, amb finalitats promocionals, comercials i/o publicitàries o de naturalesa anàloga, pròpies de l’entitat.

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa la traducció i l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatives i entorns 2.0.

En conseqüència, Castellers de Sant Cugat podrà utilitzar i cedir els drets de propietat intel·lectual adquirits, en tot o en part, a favor de la persona física o jurídica que cregui convenient i sense cap limitació, i els participants no percebran cap compensació addicional.

Protecció de dades

Els participants autoritzen a Castellers de Sant Cugat a difondre i publicar les imatges que seran sotmeses a votació. Així mateix, informem que els participants tenen el dret de rectificació i cancel·lació de les seves dades, així com la possibilitat de revocar el seu consentiment a l’ús de les imatges. Aquests drets poden ser tramitats per correu electrònic a info@castellersdesantcugat.org.

En facilitar les seves dades, els participants afirmen que la informació proporcionada és veraç i lícita, en la mesura dels seus coneixements.

Exempció de responsabilitat per mal funcionament de la xarxa

Castellers de Sant Cugat queda exempt de responsabilitat per qualsevol mal funcionament d’Internet, transmissió inadequada de contingut, o possible saturació del servidor que allotja l’aplicació, que impedeixin el desenvolupament normal dels reptes per causes alienes a l’organització i, especialment, els actes externs de mala fe.

Acceptació de les bases i la submissió expressa

Aquesta promoció serà sotmesa a la legislació espanyola. Informem a les persones interessades que el simple fet de participar en la promoció implica la total acceptació d’aquestes bases. Castellers de Sant Cugat es reserva el dret a interpretar aquestes bases, ampliar-ne la promoció, comunicant-ho correctament o procedir a l’exclusió d’algun dels participants en aquesta promoció en cas de detectar qualsevol anomalia o abús en la participació dels usuaris.

Per a la resolució de qualsevol conflicte o discrepància que susciti sobre la interpretació o aplicació d’aquestes bases, tant l’entitat organitzadora com els participants de la promoció, se sotmetran expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Disposició addicional sobre la responsabilitat de promoció

Instagram no patrocina, ni avala, ni administra de cap manera aquesta promoció, ni hi està associada. Els participants són conscients que estan proporcionant la seva informació a Castellers de Sant Cugat i no a Instagram. Cal adreçar les preguntes, comentaris o queixes sobre el concurs a l’entitat organitzadora i no a Instagram.

Deixa un comentari