La Tècnica i la Junta de la Colla

Tècnica 2020
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Cap de Colla : Marcel Serra
Caps de canalla : Tomàs BaldiÉric Bellmunt i Anna Valderrama
Cap de Tronc: Charlotte Boillot
Equip de Tronc : Aline Cuba, Roberto Melero, Ferran Ballester i Jordi Serrano
Cap de Pinyes : Laia Jiménez
Cap de Folres : Jordi Tomàs Fleck
Equip de Pinyes i Folres: Joana Roca, Maria Caminal, Jordi Delcor, Jordi Pont, Jesús Fragoso i Mariona Arnau
Cap de Pilars : Miquel Torregrossa
Equip de Pilars : Marina Busom

Junta 2020
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Presidència : Enric Aguadé
Vicepresidència : Paula Piera
Secretaria: Isabel Pahissa
Tresoreria : Bernat Alonso

Caps d’àrea
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Institucional: Maurici Peralta
Social : Rafa de Araoz i Paula Piera
Comunicació : Jordi Serrano
Economia : Bernat Alonso

Relacions públiques i contractació (+34 639 963 937) : Francesc Olivares