La Tècnica i la Junta de la Colla

Tècnica de la Colla 2019
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Cap de Colla : Martí Vinyes
Caps de canalla : Tomàs BaldiÉric Bellmunt i Anna Valderrama
Cap de Tronc: Charlotte Boillot
Equip de Tronc : Aline Cuba, Roberto Melero, Ferran Ballester i Jordi Serrano
Cap de Pinyes : Laia Jiménez
Cap de Folres : Jordi Tomàs Fleck
Equip de Pinyes i Folres: Joana Roca, Maria Caminal, Jordi Delcor, Jordi Pont, Jesús Fragoso i Mariona Arnau
Cap de Pilars : Miquel Torregrossa
Equip de Pilars : Marina Busom

Junta de la Colla 2019
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Presidència : Santi Pie
Vicepresidència : Paula Piera i Maria Caminal
Secretaria: Isabel Pahissa i Enric Aguadé
Tresoreria : Bernat Alonso
Comunicació : Francesc Olivares

Relacions públiques i contractació (+34 639 963 937) : Miquel Torregrossa i Biel Samsó